راه حل هاي ما

مناسب ترين راه کار را متناسب نياز خود انتخاب نماييد . ما تا اجراي کامل شما را پشتيباني مي کنيم .(در صورتي که محصول خود را مي شناسيد به بخش محصولات مراجعه نماييد)

    پایدارسازی گود

    جهت پایدارسازی گود روشهای متنوعی موجود می باشد . مهمترین بخش حفظ حریم همسایه که درقوانین ما نیاز به رضایت محضری می باشد . هرگونه دخل و تصرف در حریم زمین همسایه می بایست با رضایت کامل باشد. لذا تیم هوبه با اجرای روشهای نوین که حداقل هزینه و زمان و مشکلات جانبی را داشته و مورد تایید نظام مهندسی می باشد در خدمت علاقمندان می باشد.