راه حل هاي ما

مناسب ترين راه کار را متناسب نياز خود انتخاب نماييد . ما تا اجراي کامل شما را پشتيباني مي کنيم .(در صورتي که محصول خود را مي شناسيد به بخش محصولات مراجعه نماييد)

    قوانین حقوقی

    قوانین مالکیت،ساخت و ساز شهری،نحوه تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت ،آگاهی از آخرین تغییرات شهرداری و نظام مهندسی و بهره مندی از مزایای خقوق شهروندی در زمینه مسکن استاندارد و شناسنامه فنی و ملکی هر روزه در کانال تلگرامی هوبه 09197020471