راه حل هاي ما

مناسب ترين راه کار را متناسب نياز خود انتخاب نماييد . ما تا اجراي کامل شما را پشتيباني مي کنيم .(در صورتي که محصول خود را مي شناسيد به بخش محصولات مراجعه نماييد)

    مقاوم سازی

    مقاوم سازی در بسیاری از موارد میتواند از بازسازی و تخریبت بنا جلوگیری کرده و سازه ی مقاوم در برابر زلزله و آسیبهای اختمالی ایجاد نماید . تیم هوبه با سابقه فعالیت درپروزه های متفاوت در بخش مشاوره اولیه -اجرای فازهای مورد نیاز پروژه و بزدید و دادن تاییدیه آمده همکاری می باشد.